Interim Directeur

Door mijn duidelijkheid, openheid, eerlijkheid, respect en samenwerking breng ik enerzijds rust en zet ik anderzijds in beweging om samen te bouwen aan vernieuwing in organisaties. Met duurzaam resultaat voor het individu en het grote geheel. Ik ben een katalysator voor organisatieontwikkeling: werkgeluk en betrokkenheid hand in hand met presteren voor de klant.

Dienend leiderschap, gericht op de ander

Goed leiderschap brengt de mens verder. Als interimdirecteur sta ik voor bloei van een organisatie door gericht te zijn op de ontwikkeling en autonomie van mensen. Zelfsturing, talent zien, potentieel vrijmaken, matchen op de juiste rollen. Betrokken medewerkers en betere resultaten zijn het gevolg.

Mijn visie op goed leiderschap en gezonde organisaties gaat over; 1. Werken vanuit het grote geheel en verbinden van de delen, 2. Gericht zijn op de groei van mensen en scherp zijn op de inhoud, 3. Het waarom als vertrekpunt en de richting aangeven, 4. Duidelijk zijn over het wat en het hoe over laten aan de professionals.

Leiderschap met balans in kracht en zacht. Balans in mens en resultaat.

1. Het geheel en de delen

Uitzoomen en kijken naar het geheel zorgt voor verbinding van delen of losse vraagstukken in een organisatie. In organisaties bestaat de neiging te veel in de materie of op het probleem te duiken. Terwijl verder komen juist vraagt om de context groter maken. Mijn aanpak vraagt om andere manieren van werken durven toepassen. Vertrouwen op intuïtie, de werkelijkheid systemisch bekijken, het niet-weten verduren en zien wat zich aandient. Alles erop gericht om sneller tot de kern te komen.

2. Scherp zijn brengt je verder

De essentie in het licht zetten, de schijnwerper op waar het werkelijk over gaat, geen ontkomen aan. Dat is wat ik doe. In organisaties praten we er teveel omheen of durven niet onder ogen te komen wat er werkelijk speelt. Open kaart durven spelen vanuit wie we zijn brengt zachtheid en meer verbinding. Waardoor we wel de juiste besluiten nemen en duurzaam veranderen. Door op die manier leiderschap te nemen zijn we de voedingsbodem voor groei in de organisatie.

3. Bron en bestemming van een organisatie

Bewegen in de richting van de bestemming vraagt respect voor waar je als organisatie vandaan komt. De historie, trauma’s en successen ingesloten. Met houvast aan waar je als organisatie voor staat. Op weg naar wat je wilt realiseren, de organisatiedroom. Ik werk met aandacht voor deze lijn van verleden, heden, toekomst. Onderweg zijn gaat niet alleen over wat de organisatie in de buitenwereld wil neerzetten. Onderweg zijn vraagt ook bewustzijn op wat de samenleving van de organisatie vraag

4. Terug naar de mens

Goed organiseren hoeft niet moeilijk te zijn. Begin bij het begin. Mensen eerst. Ik geloof in aandacht voor de mens als grootste goed. Begin met er gewoon zijn voor je mensen en luister naar ze. Geef ze autonomie en vertrouwen. Door het dienen van de mens in de organisatie, streef ik ernaar een goede leider te zijn. Hiervoor combineer ik mijn harde en zachte skills. Bijvoorbeeld empathisch zijn door duidelijk te zijn of leiderschap te tonen als voorbeeld voor anderen. Dan komt de beweging vanzelf op gang.

Hoe ga ik te werk

Ik help organisaties met hun interim-besturingsvraagstuk op eindverantwoordelijk niveau. Door richting en sturing te geven aan organisatieontwikkeling, dienstverlening en bedrijfsvoering. Door te ont-managen en meer focus op de ontwikkeling van leiderschap.

Ik doorloop mijn interim opdrachten vanuit een eigen methodiek. Vanuit het vraagstuk is een organisatiescan de basis voor de opdracht. Ik stel rake vragen, ben aanwezig bij teamoverleggen, ga met managers en medewerkers in gesprek en luister. Terugblikken, stilstaan en vooruit kijken zijn wezenlijke onderdelen. Ik deel steeds persoonlijk de uitkomsten met de opdrachtgever, evalueer gedurende de opdracht via reflectiegesprekken, breng een advies uit voor hoe verder. Dit alles samen is de basis voor een nieuw fundament.

Mijn waarde voor de organisatie

Als interimdirecteur bouw ik doelgericht aan betekenisvolle en duurzame organisaties, dus met de mens als vertrekpunt. Voor continuiteit, werkgeluk en betere resultaten. In een directieteam ben ik vaak complementair door mijn scherpte en eerlijkheid, zicht op het grote geheel en sterke communicatieve vaardigheden.

Ervaren in analyse van functioneren van organisaties (inrichting, leiderschap, cultuur), visieontwikkeling, organisatievraagstukken. Strategische herijking en van strategie naar executie. Zelfsturing, transitie en professionalisering. Accent op dienstverlenende organisaties. Focus in mijn aanpak is de mens. Proces en inhoud zijn voor mij dienend aan ontwikkelen menselijk kapitaal.

Voor mijn trackrecord, zie mijn LinkedIn profiel.

Nieuwsgierig naar wat ik voor je kan betekenen?

JA, IK WIL CONTACT