Organisatie ontwikkeling

Wat als het vast zit in organisatie of team?

De neiging ontstaat al gauw om nog meer te praten, te analyseren en te bedenken wat nodig is. Op het probleem duiken geeft vernauwing en maakt steeds minder zichtbaar waar het echt over gaat. Afstand nemen, dat werkt. Verder komen doe je door samen stil te staan en op zoek te gaan naar de essentie. Mijn ervaring leert dat die essentie altijd op twee manieren te benaderen is. Wat is er zichtbaar of juist niet als je naar het systeem als geheel kijkt? Of, wat vertelt het probleem over het leiderschap in de organisatie?

Systemische blik op de werkelijkheid

De eerste manier is door het vraagstuk systemisch te bekijken. Tot de essentie komen doe je door uit te zoomen, het vraagstuk in een grotere context plaatsen. Terugkerende symptomen als bijvoorbeeld gebrek aan eigenaarschap, voortdurende onduidelijkheid, veel verloop en niet genomen leiderschap maken duidelijk dat in de onderstroom andere patronen de dynamiek bepalen. Samen zien we onder ogen wat er werkelijk gaande is. Wat als bijvoorbeeld bij een reorganisatie de pijn van het afscheid door niemand gezien wordt? De pijn erkennen en insluiten geeft vaak al veel rust. De interventie gaat altijd over de vraag wat dienend is voor het organisatiesysteem als geheel.

Leiderschap onder de loep

Een andere manier is om te beginnen bij het leiderschap in je organisatie. Is het binnen jouw organisatie af en toe knap lastig om met de leiding op één lijn te komen en echt voor de gezamenlijke ontwikkelopgave te staan? Eenheid van leiding is niet wat jullie uitstralen maar wel verlangen? Hoe kom je van ieder voor zich naar samen optrekken? Juist door ruimte nemen met elkaar voor een gezamenlijk leerproces om leiderschap te ontwikkelen. Kijken naar de droom van de organisatie en persoonlijke waarden. Terug naar het doel. Elkaar leren kennen als mens. Inzicht krijgen in leiderschap- en communicatiestijlen. Zo ontstaat groepsgevoel en saamhorigheid en leg je de basis voor verbinding naar je medewerkers.

Zo kan ik je helpen

In mijn rol als organisatieontwikkelaar luister ik goed en stel ik kritische vragen. Met mijn scherpte en overzicht kan ik makkelijk doorgronden en ordenen. Ik zorg voor vertragen, afstand nemen en het grote geheel overzien. Ik schets een beeld, maak bespreekbaar wat ongemakkelijk is en leg de vinger op de zere plek. Vaak is dat een andere plek dan aanvankelijk gedacht.

Organisatie ontwikkeling is maatwerk

De kern van het vraagstuk bepaalt wat de beste aanpak is om stappen vooruit te zetten. Dat kan zijn teamcoaching, een teamtraject leiderschapsontwikkeling, een organisatiescan, een organisatieopstelling of een systemisch onderzoek met begeleiding op de interventies daarna. In een intakegesprek maken we dat helder. Dat kan telefonisch, via skype of in een afspraak.

Nieuwsgierig naar wat ik voor je kan betekenen?

JA, IK WIL CONTACT