Systemische coaching

Je levensloop is bepalend voor de ontwikkeling van je leiderschap. Het start altijd met je eigen verhaal. Weten wie je bent, waar je vandaan komt, je patronen uit je systeem van herkomst kennen, weten waar je voor staat en wat je drijft. Leiderschap gaat over steeds weer terugkeren naar huis, naar de bron. Toch wordt dit aspect van leiderschap makkelijk overgeslagen en denken we dat je goed kunt leren leidinggeven zonder dat je jezelf grondig hebt onderzocht.

Leiders nemen hun geschiedenis mee naar het werk zonder zich daar bewust van te zijn. Ze herhalen overlevingspatronen en bepalen daarmee de dynamiek. Stilstaan bij wat de impact is van je geschiedenis op hoe je in het werk staat komt ten goede aan je leiderschap. Inzicht in je levensverhaal is waar leiderschap begint.

Leider, wat is jouw verhaal? Wat vertelt jouw geschiedenis? Waar kom je vandaan? Hoe ziet jouw systeem van herkomst er uit? Welke patronen en thema’s komen steeds terug? Waar loop je vast of tegenaan? Wat mag er wel zijn en wat niet? Welke kwaliteit staat in het licht en wat blijft in de schaduw? Wat is je bestemming?

Echt leiderschap is de weg die dwars door jezelf loopt, die geen omwegen neemt of ergens achter weg duikt. Of je hier uitvoering aan geeft in je privéleven of je professionele rol als leider maakt niet uit. Wie zichzelf en zijn thema’s niet kent kan moeilijk staan voor een opgave of organisatie. Jouw team of organisatie is een reflectie van jezelf.

Weten wat ik in een coachtraject of systemisch consult voor jou kan betekenen?

JA, IK WIL CONTACT