Wat eruit springt bij Ester is haar communicatie

Jouw duidelijkheid en het aanspreken leidt tot nieuwe normen en waarden. Tegelijkertijd vanuit het geheel bekeken bracht je collegialiteit, er zijn voor de mensen en geloof in talent. Wat eruit springt, is de kwaliteit van jouw communicatie. En het bewustzijn. Steeds bewust communiceren. Het is een gave. Voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Vanuit alertheid en volledigheid is het fantastisch. Breder bekeken: het gaat niet alleen om de mooie woorden, het is ook de timing en de kwaliteit.

Wat het mij heeft gebracht? Het besef, door het agenderen door jou, dat Wonen niet als onderdeel gezien wordt. Wat jij agendeerde was aandacht voor Wonen organisatie breed. Ook heb je mij geholpen in het inzicht maken op rol en plek van leiding en MT.

Je doet wat nodig is, hebt lef, kan knopen doorhakken, bent van de duidelijkheid, communiceert helder, spreekt aan en bent jezelf. Door dat te zijn weet ik zeker dat je op plekken waar het ingewikkeld is, waar organisaties ontspoord zijn, waar organisaties willen veranderen echt van betekenis kunt zijn.

- Mohamed Acharki, bestuurder Woningcorporatie Zayaz

Terug