Systemisch werk in organisaties

Je organisatievraagstuk systemisch bekijken. Hoe werkt dat nou in de praktijk? Het begint met een (terugkerend) vraagstuk in de organisatie. Vaak van een directeur of leidinggevende. Bijvoorbeeld een veelvuldige wisseling van managers, besluitvorming die niet rond komt of een hoog ziekteverzuim. Mensen in teams zijn vaak symptoomdrager van iets anders dat speelt. Welke patronen laten zich zien?

Door het inzetten van systemisch werk leer je op andere manieren te kijken. Zonder intentie, zonder medelijden, zonder liefde. Systemisch kijken, denken, interveniëren gaat om zien wat er is. Zonder oordeel. Het is er op gericht de juiste interventie te kunnen doen op de juiste plek. Iets te herstellen in de ordening, iets weer in te sluiten of weer in balans te brengen.

Er zijn verschillende manieren om systemisch te kijken binnen jouw organisatie. Lees dit blog over gluren in de onderstroom.

Een organisatieopstelling

Een organisatieopstelling is een werkvorm die inzicht kan geven in wat de organisatie als systeem nodig heeft. Systemen willen compleet zijn, in balans zijn en geordend zijn. Langs die drie principes tonen zich enerzijds de patronen en blokkades en vinden we anderzijds de oplossingen of ingangen om weer beweging te krijgen in wat vast zit. Organisatieopstellingen geven je op een diep niveau inzicht in de echte oorzaken en oplossingsrichtingen van organisatievraagstukken. Ik heb maandelijkse opstelling avonden waar je kan komen met je vraag. Of ik organiseer een specifieke opstelling alleen voor jouw vraag. Lees in dit blog wat een organisatieopstelling is.

 

Jouw vraag inbrengen in een opstelling?

Systemische coaching of advisering

Door rake vragen te stellen, een tafelopstelling te maken, iets uit te tekenen of elementen op de vloer neer te leggen, komen onverwachte inzichten naar boven. Systemische vragen zijn; Wat probeert het probleem ons te vertellen? Als het probleem er niet zou zijn, wat zou er dan zichtbaar zijn? De vragen zijn belangrijker dan de antwoorden. Want het zijn de vragen die losmaken en beweging op gang brengen. Het kan gaan om coaching of advisering op een individuele casus, teamvraagstuk of knelpunten in samenwerking intern of met externe partners. Speelt de vraag meer op het niveau van leiderschap of leidinggeven? Lees hier meer over persoonlijke systemische coaching.

Systemische organisatiediagnose

Soms is een vraagstuk veelomvattend. Dan is de systemische organisatiediagnose een uitkomst. In de systemische organisatiediagnose dring ik door tot de kern om de essentie in het licht te zetten. Ik doe dat door een intake met de opdrachtgever, interviews te houden met medewerkers en management, visies en plannen te lezen, er te zijn bij teamoverleggen. Tussentijds deel ik bevindingen, stel ik nieuwe vragen en zet ik al in gang wat nodig is. Na gemiddeld 3 weken lever ik een rapport van bevindingen op. De uitkomsten deel ik in een sessie met opdrachtgever en management. In overleg bepalen we wat logische vervolgstappen zijn en waar behoefte aan is.

Spreekt mijn aanpak je aan?

JA, IK WIL CONTACT