Servant-Leadership

Dienend leiderschap is een keuze en het dwingt je tot een diepe reflectie op jezelf. De keuze om op weg te gaan als mens en als organisatie. Richt je op de weg, niet op de bestemming, de weg is het proces. Zo ook voor de hele organisatie die kiest voor Servant-Leadership. Geniet van de tocht met de groep, verduur de onzekerheid, komt tot rust van de inzichten, durf te vertragen. Wat lonkt is een gezonde organisatie die het goed doet omdat medewerkers ruimte voelen voor initiatief, ontwikkeling en ertoe doen.

Servant-Leadership is een levensfilosofie en kreeg veel navolging. Dit leidde tot karakteristieken en kenmerken die je kunt gebruiken als richtsnoer. Wat nog beter is, is dat het er om gaat hoe je daar zelf invulling en betekenis aan geeft. Er zit beweging in en zo heeft Robert K. Greenleaf het bedoeld. Stel er vragen over, houdt het tegen het licht, doe voortschrijdend inzicht op en blijf het onderzoeken.

Leiderschap staat of valt bij concreet gedrag. Leiderschap is een leven lang ontdekken wie je bent, waar je voor staat en daar uiting aan geven om zo bij te dragen aan ontwikkeling en groei. Van betekenis zijn voor anderen, organisatie en samenleving. Niet vanuit wat je denkt dat er van je wordt verwacht. Wel vanuit wie jij bent en hoe het bij jou past.

De 6 karakteristieken van Servant-leadership

De karakteristieken gaan uit van ik, de ander, de organisatie en samenleving. Servant-leadership is een manier van ZIJN. De karakteristieken helpen je met bewustwording.

  1. Authenticity
   Ontdek wie je bent, waar je voor staat en handel consequent vanuit dit innerlijk kompas
  2. Compassionate love
   Houd onvoorwaardelijk van anderen en jezelf
  3. Humbleness
   Wees moedig en bescheiden in je zijn en doen
  4. Empowerment
   Help mensen te groeien en tot betekenis te komen
  5. Provide direction
   Denk vooruit en geef richting aan de zaak
  6. Stewardship
   Bouw aan betekenisvolle gemeenschappen en investeer duurzaam in mens, organisatie en samenleving


Bron: prof. Dirk. Van Dierendonck

De 10 gedragskenmerken van Servant-Leadership

De gedragskenmerken zijn een verdere verfijning voor het DOEN. Ze geven houvast bij het ontwikkelen van een betekenisvolle en effectieve leiderschapsstijl.

  1. Luisteren
   Openstaan voor wat er gezegd wordt en juist niet wordt gezegd
  2. Empathie
   Het (h)erkennen van de unieke persoonlijkheid van ieder mens
  3. Helend vermogen | Relaties bouwen
   Mensen helpen in harmonie met zichzelf en anderen
  4. Ontwikkelen | Commitment aan de groei van mensen
   Gericht zijn op de ontwikkeling van anderen en jezelf
  5. Community | Bouwen aan gemeenschap
   Het samen bouwen van een community
  6. Bewustzijn
   Het hebben van zelf- en omgevingsbewustzijn
  7. Overtuigen
   Mensen stimuleren mee te werken aan een gemeenschappelijk doel
  8. Conceptualiseren
   Het grote geheel zien, alsmede de praktijk van alledag
  9. Vooruitzien
   Het overzien van de lange termijn consequenties van keuzes
  10. Rentmeesterschap | Duurzaamheid
   Werken aan duurzame relaties tussen mens, organisatie en maatschappij


Bron: Larry Spears

Verder praten over Servant-Leadership in jouw organisatie?

JA, DAT WIL IK