Privacyverklaring

Ester Wijnen – Spirit2gether
Versie van januari 2019

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.esterwijnen.nl. Privacy is belangrijk. Dat vind jij en dat vind ik ook. Daarom doe ik er alles aan de informatie die je mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) te behandelen.

Helderheid is een groot goed

Je bezoekt mijn website voor informatie. Bij interesse download je mijn E-book en ontvang je inspiratiemail of je vult het contactformulier in. Je laat dan online sporen na en/of persoonlijke gegevens. Ook bij het afnemen van diensten en producten van Spirit2gether laat je (persoons)gegevens na. Handig om te weten: www.esterwijnen.nl is een handelsnaam van Spirit2gether.

Spirit2gether, gevestigd aan Crevecoeur 6, 5221 CE ’s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de KvK onder nummer 71210913 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor mijn E-book en daarmee inspiratiemail gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van Spirit2gether, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, IP-adres en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Dat kan zijn een coaching traject, deelname aan een online programma of groepsbijeenkomst. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Je gegevens worden ook verwerkt om inspiratiemails te versturen of je op een andere manier te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Spirit2gether verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spirit2gether blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Je gegevens worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
  • Websitehosting, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Inspiratiemail

Onderaan iedere inspiratiemail vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

De website www.esterwijnen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer en telefoon zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ester@www.esterwijnen.nl.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.