Systemisch Bekeken

Familieopstellingen

Wij mensen leven allemaal in systemen. Het eerste systeem waar je mee te maken krijgt is als je geboren wordt. Je gezin van herkomst. Gedurende je leven ontwikkel je gedrag, overtuigingen en patronen om te (over)leven in situaties. Dat begint met hoe je je als kind gedraagt uit liefde voor je ouders. Onbewust gedrag wat ooit de beste keuze was maar waar je bij het ouder worden soms ook weer op vastloopt. Zo’n patroon gaat je dan in de weg zitten bij het ontwikkelen van liefdevolle relaties, goede vriendschappen en optimale samenwerking. Een familieopstelling is een manier om te werken aan een persoonlijk vraagstuk. Het heeft tot doel om inzicht te krijgen waar jouw vraag of patroon mee samenhangt en laat je zien wat je zelf daarin kan veranderen zodat de blokkade oplost en de energie weer kan stromen.

Lees dit blog over verstrikkingen in een familiesysteem.

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling kan je helpen om snel tot de essentie te komen in een organisatievraagstuk. Vaak is er al van alles geprobeerd en geanalyseerd om los te komen uit waar het vast zit. Een managementteam dat niet kan samenwerken, een plek van een leidinggevende waar het rommelt, blijvend geroddel in teams. Een bekende valkuil is om steeds verder in te zoomen op details en de symptomen. Terwijl het antwoord juist wordt gevonden door uit te zoomen naar het grote geheel. Organisatieopstellingen zijn gebaseerd op dezelfde principes als familieopstellingen en geven je op een diep niveau inzicht in de echte oorzaken en oplossingsrichtingen van organisatievraagstukken. Een opstelling kan daarnaast ook worden gebruikt om meer toekomst gericht te kijken en bijvoorbeeld het effect van keuzes te testen.

Lees in dit blog wat een organisatieopstelling is. 

Kom naar een opstellingenavond of boek een systemisch consult

Opstellingen zijn een methode om systemisch te werken. Een opstelling werkt met representanten, vloerankers of poppetjes. Door je familiesysteem of het organisatiesysteem neer te zetten krijg je de mogelijkheid er van buitenaf naar te kijken. Het voordeel van het werken met representanten is dat je ze kunt bevragen over hun gevoelens en gedragingen. Zo krijg je informatie en ontstaat inzicht in onderlinge verhoudingen en patronen. Ook als je geen vraag inbrengt en alleen representeert haal je informatie uit de opstelling. Zelfs als je alleen toeschouwer bent heeft een opstelling effect op je en zal je dat als zinvol ervaren voor persoonlijke of zakelijke groei. Een tafel- of vloeropstelling in een systemisch consult geeft net zo goed wezenlijke informatie. Door van een afstand te kijken naar je innerlijke beeld kan je daar op reflecteren. Door verschuivingen in de opstelling ontstaan nieuwe perspectieven.

Wil je een vraag inbrengen bij een opstellingenavond of een systemisch consult boeken? Ik heb avonden waarin ik met groepen werk en een vraagstuk kan begeleiden. Een consult is sneller geboekt. Geef aan wat je voorkeur heeft en ik neem contact met je op om een datum met je af te stemmen. Eerst meer informatie?

Mail naar ester@esterwijnen.nl of vul het contactformulier in.

Hoe ik werk

Opstellingen op zich zijn niet systemisch. Het zo maar laten bewegen van representanten zonder theoretisch kader is niets. Om de opstellingen verantwoord uit te voeren en goed te interpreteren werk ik vanuit het systemisch gedachtegoed. Dat houdt in:

  • Systemisch fenomenologische benadering; waarnemen zonder oordeel
  • Drie overlevingsmechanismen; eenheid-geweten, systeem-geweten, evolutionair geweten
  • Drie basisprincipes (werkingen); erbij horen, uitwisseling, ordening

Bert Hellinger (1925-2019) is grondlegger van de opstellingen en systemisch werk. Ik ben gecertificeerd door Het Bert Hellinger Instituut Nederland en Phoenix Opleidingen voor opleidingen in systemisch werk, karakterstructuren, het begeleiden van organisaties en organisatieopstellingen. Ik volg permanente intervisie en supervisie om mijn professie hoog te houden. Ik neem deel aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Cliënten en deelnemers aan opstellingen kunnen daardoor gebruik maken van een klachtenregeling.

Nieuwsgierig naar wat ik voor je kan betekenen?

JA, IK WIL CONTACT