Ieder afscheid is een nieuw begin

In december 2017 nam ik afscheid van 5 organisaties. Vier organisaties uit de publieke gezondheidszorg: GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, RAV Brabant Midden-West-Noord, GGD Noord- en Oost-Gelderland. In het bijzonder van één gezamenlijke organisatie, die waar ik eindverantwoordelijk voor was. Het samenwerkingsverband tussen deze partijen, Hét Service Centrum, het shared service centrum bedrijfsvoering. We maakten een boeiende en intense reis met elkaar.

Verbinden en ontwikkelen

Binnen gekomen om op strategisch niveau te verbinden tussen deze partijen, de organisatie professioneel te ontwikkelen en onze dienstverlening te verbeteren kregen we de wind in de zeilen. We doopten onze koers Samen Vooruit! Met een uitroepteken om te benadrukken dat ‘verder komen iets is wat je samen doet’. We werkten binnen Hét Service Centrum met metaforen van een zeilreis. Welke koers wil je varen, is de haven al in zicht, wind die steeds uit een ander richting komt, wat speelt zich onder water af. Maar ook, geniet van het uitzicht, neem rustmomenten en bepaal wanneer je weer versnelt. Met succesfactoren als samenwerken, vooruit blijven kijken, het materiaal onderhouden en de bemanning klaar stomen.

Bestemming gewijzigd

Het boeiende aan een reis is dat je vooraf niet altijd zeker weet waar je uitkomt en hoe je daar komt. Verloopt het zoals van tevoren bedacht of kom je onderweg andere inzichten of obstakels tegen die maken dat je van koers verandert. Alles is goed, als het je maar verder brengt naar dat grote verlangen dat achter je doelen ligt. In organisatietermen ook wel missie genoemd, vormgegeven door verreikende ambities.

Bij deze reis gaat dat over maatschappelijke ambities: gezondere en veiligere leefomgeving, gezondere jeugd, minder kwetsbare burgers, de beste acute zorg op tijd ter plaatse. Kortom: waarom we deze reis gestart zijn is overduidelijk, wat de beste manier is om zover te komen daar kwamen we onderweg achter.

De reis, het proces, verliep goed. De missie bleef, de koers om daar te komen veranderde. Het maakte uiteindelijk dat er andere keuzes zijn gemaakt in het samenwerkingsmodel. Mijn oorspronkelijke opdracht kwam in een andere context en zo kwam ook mijn eigen reis tot een eindbestemming. Ik koos ervoor van boord te gaan.

Terugblik

Vol tevredenheid kijk ik terug. De publieke gezondheidszorg is een boeiend veld. De samenwerking met de directeuren, de managementteams en de organisaties leverde goede resultaten op. Ik kon doen waar het voor mij over gaat: verbindingen leggen, relaties verbeteren, vertrouwen herstellen, op strategisch niveau tot de essentie komen. Dankbaar ben ik voor de waardering voor mijn daadkracht, menskracht, energie, vertrouwen geven en werkvreugde brengen.

De afgelopen 10 jaar mocht ik heel wat keren een tijdje mee reizen met organisaties in verandering. Dat maakt ieder afscheid tot een nieuw begin waarin er weer nieuwe ontmoeting kan zijn. Wat blijft is ook mijn eigen missie. Bijdragen aan ontwikkeling door de essentie aan het licht te brengen en mensen te laten schitteren.


Terug