De opbrengst van systemisch werk

Zoeken naar de ruimte in het vraagstuk

Kijken naar het grote geheel
Wirwar ontrafelen
Omzien naar wat niet gezien wordt
Inzoomen en uitzoomen
Verduren van het niet weten

Laten zijn
Stilte in de beweging
Oordeel loos waarnemen
Durven gissen en missen
Vertrouwen op wat zich aandient

Systemisch kijken, toepassen, opstellen
Waardevolle blik

Systemisch werk of een opstelling kan veel inzicht geven in een vraagstuk. Op een andere manier worden dingen in beeld gebracht. Niet tot het uiterste geanalyseerd maar raak en to the point inzicht in dynamiek en patronen.


Terug